دلتنگی

میدونی دلتنگی یعنی چی؟؟


دلتنگی یعنی اینکه:بشینی ب خاطراتت باهاش فک کنی...


اون وقت ی لبخند بیاد رو لبت!


ولی چند لحظه بعد شروع اشکهای لعنتی.....

/ 0 نظر / 2 بازدید