نیا

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است و دیدم عشق را در بسته های زرد کوچک نسیه می دادند در اینجا قدر مردم را به جو اندازه می گیرند در اینجا شعر حافظ را به فال کولیان دربه در اندازه می گیرند نیا باران زمین جای قشنگی نیست .....

/ 0 نظر / 8 بازدید