دستهای خسته

کفش های کهنه و دست های پینه بسته ات ربط عجیبی دارد به چراغ روشن خانه مان ...

بگذار غبار کفشت را بروبم و بر دست های پینه بسته ات بوسه زنم....

/ 1 نظر / 11 بازدید
نارگیله

آفرین ،عالی بود[تایید][گل][گل][گل]