پیام کوتاه

هیچ وقت کاری نکنیم آدمای ارزون واسمون گرون تموم شن....

/ 1 نظر / 15 بازدید
نیلوفر

زندگي يعني :بخند هرچند که غمگيني.ببخش هرچند که مسکيني.فراموش کن هرچند که دلگيري.اينگونه بودن زيباست هرچند که آسان نيست