حرف

هنوز
روی حرف هایم مانده ام،
کاری به کار تو ندارم!
تنها،
چند "دوستت دارم" ساده است
که اینجا،
گوشه ی دلم جا مانده...
برایت می نویسم و
آرام میروم...!

/ 0 نظر / 2 بازدید