بازی

کاش توی زندگی هم مثل فوتبال وقتی زمین می‌خوردی

و از درد به خودت می‌پیچیدی یه داور می‌اومد از آدم می‌پرسید:می‌تونی

ادامه بدی؟!تو هم میگفتی.......

نه ، باید برم بیرون .....

/ 0 نظر / 2 بازدید