تنهایی

خوبیه تنهایی اینه که :

از هیچی دیگه نمیترسی . حتی از اینکه کسی ترکت کنه ...

واسه خودت زندگی میکنی و به حرف دیگران هم کاری نداری ...

یادت میوفته خدایی هم داری و میتونی باهاش درد و دل کنی. خدایی که هیچ وقت ترکت نمی کنه...

/ 0 نظر / 7 بازدید