عشق

عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است. عشق گوش کردن نیست بلکه درک کردن است. عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است. عشق جا زدن و کنار کشیدن نیست بلکه صبر کردن و ادامه دادن است.

/ 0 نظر / 7 بازدید