رفاقت

خواهری و برادری همیشه از یک مادر بودن نیست گاهی از رفافت مادران و خواهرانی متولد می شوند که هیچ مادری قادر به تولد آن نیست ...

/ 0 نظر / 6 بازدید