منتقم

این جمعه که ختم به مختار میشود بد جور دل طالب یار می شود ای منتقم بیا که به عالم نشان دهیم شیعه غزیزاست وجز او خوار می شود
/ 0 نظر / 3 بازدید