غروب

غروب که می شود دلم می گیرد در بادها

و یادها

آی مردم سرزمینتان ویران

بس که دروغ گفته اید

پینی کیو اعتراض کرد

و دوباره دلم می گیرد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید